Chociaż słowo „Bon-sai” pochodzi z języka japońskiego to sztuka, którą opisuje wywodzi się z Imperium chińskiego. Do roku 700 n.e. Chińczycy tworzyli sztukę „pun-sai”, używając specjalnych technik do uprawy małych drzewek w pojemnikach.

Pierwotnie sztuką pun-sai zajmowała się wyłącznie elita społeczeństwa. Miniaturowe drzewka tworzone z rodzimych gatunków roślin rozprzestrzeniały się w Chinach jako luksusowe prezenty.

 

 

What is Bonsai

 

W okresie Kamakura, w którym Japonia przyjęła większość chińskich znaków towarowych, sztuka uprawy drzew w pojemnikach została wprowadzona do Japonii. Tam została udoskonalona, na co wpływ miała tamtejsza kultura, oraz buddyjski Zen. Fakt, że powierzchnia Japonii wynosi jedynie 4% powierzchni Chin miał wpływ na zakres form krajobrazowych, który był znacznie bardziej ograniczony. Wiele znanych technik formowania, stylów, czy narzędzi zostało powielonych i udoskonalonych z chińskich odpowiedników.

Przez wiele wieków sztuka Bonsai nie wychodziła poza granice Azji. Można powiedzieć, że dopiero od niedawna rozprzestrzeniła się na inne kontynenty.