Stosowanie odpowiedniej mieszanki podłoża jest kluczowym elementem utrzymania naszego drzewka Bonsai w dobrej kondycji. Podłoże powinno być bogate w składniki pokarmowe, zapewniać dobry drenaż, dostęp powietrza oraz wykazywać odpowiednią retencję wodną. Chociaż większość sklepów Bonsai (online) oferuje gotowe mieszanki podłoża, to zrobienie jej samemu pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy i dostosowanie podłoża do danego gatunku rośliny.

Jakość użytego podłoża bezpośrednio wpływa na zdrowie i wigor drzewa. Nasze doświadczenie pokazuje, że chore, pozbawione wigoru rośliny bardzo często posadzone są w ubogim (często organicznym) podłożu lub zwykłej ziemi z ogrodu. Taka gleba, kiedy wyschnie staje się bardzo twarda, przez co roślina nie jest w stanie swobodnie rosnąć. Jest to bardzo szkodliwe dla drzewa.

 

 

Podłoża do Bonsai

Istnieje szereg cech, które powinna posiadać dobra mieszanka podłoża

  • Dobra retencja wodna
    Podłoże musi być w stanie utrzymać i zachować wystarczającą ilość wody, aby zapewnić odpowiednią wilgotność roślinie pomiędzy każdym podlewaniem.

  • Dobry drenaż
    Nadmiar wody musi być natychmiast odprowadzony z doniczki. Ciężkie i nieprzepuszczalne podłoże nie przepuszcza powietrza, przez co można zaobserwować gromadzenie się w nim soli. Zbyt dużo wody spowoduje również gnicie korzeni, co w rezultacie zabije roślinę.

  • Dobre napowietrzenie
    Dobre podłoże powinno odznaczać się strukturą gruzełkowatą, która umożliwia właściwy rozwój korzeni (poprzez odpowiednie napowietrzenie) oraz stwarza niezbędną przestrzeń dla mikoryzy, czy organizmów żyjących w glebie.

 

Duże, dobrze wykształcone cząsteczki nieorganicznego podłoża pozwalają na szybkie odprowadzenie wody i zapewniają odpowiedni dopływ powietrza. Drobno zmielona, pozbawiona struktury gleba organiczna nie wykazuje dobrego drenażu, ani dostatecznego napowietrzenia podłoża, co może prowadzić do złego stanu zdrowia drzewa i gnicia korzeni.

 

Podłoża do Bonsai - film

 

Podłoża organiczne i nieorganiczne

Podłoża możemy podzielić na organiczne lub nieorganiczne. Martwy materiał roślinny taki jak torf, liście czy kora zaliczamy do organicznych składników gleby. Problem (potencjalny) ze składnikami organicznymi jest taki, że w miarę upływu czasu materia organiczna rozkłada się i może zatamować odpływ wody (np.: w doniczce). Większość ziemi kompostowych po przesuszeniu, bardzo słabo absorbuje wodę. Jest to jeden z największych problemów w przypadku tanich drzewek Bonsai do wnętrz, które można kupić w centrach ogrodniczych; myślisz, że podlewasz roślinę, ale w rzeczywistości cała woda wypływa przez otwory na dnie doniczki.

Podłoża nieorganiczne takie jak np.: lawa wulkaniczna, kalcyt, czy wypalana glina zawierają niewielką lub żadną ilość materii organicznej. Absorbują mniej składników pokarmowych i wody niż podłoża organiczne, ale są idealne do aeracji, lub jako drenaż.

 

Składniki podłoża

Najważniejszymi składnikami mieszanek podłoży do Bonsai są: Akadama, Pumeks, Lawa wulkaniczna, ziemia kompostowa i drobny żwir.

Składniki podłoży do Bonsai

Od lewej: Ziemia kompostowa, Akadama, Pumeks i lawa wulkaniczna.

 

Akadama to wypalana japońska glina, produkowana specjalnie jako podłoże do Bonsai (dostępna we wszystkich sklepach Bonsai). Przed użyciem należy ją przesiać. Należy mieć na uwadze, że akadama po upływie ok. 2 lat zaczyna się rozkładać, przez co w pewnym stopniu ogranicza napowietrzenie podłoża. Oznacza to, że regularne przesadzanie jest w tym wypadku wskazane, albo akadama powinna być stosowana w dobrze przepuszczalnej mieszance. Akadama jest dość droga, dlatego czasem zastępuje się ją podobnymi glinkami, które są łatwo dostępne w każdym centrum ogrodniczym. Jako substytut można użyć nawet żwirku dla kota. Sprawdź nasze forum, która marka jest polecana w Twoim kraju.

Pumeks to lekki produkt wulkaniczny, który całkiem dobrze absorbuje wodę i składniki pokarmowe. Jako dodatek do podłoża pomaga utrzymywać wilgotność i wspomaga rozrost korzeni.

Lawa wulkaniczna jako składnik podłoża tworzy dobrą strukturę i absorbuje wodę. Korzenie nie mogą rosnąć w czystej lawie wulkanicznej.

Ziemia kompostowa zawiera torf, perlit i piasek. Ma kilka wad (absorbuje bardzo dużo wody, jest słabo przepuszczalna), lecz jako składnik mieszanki sprawdza się znakomicie.

Drobny żwir/grys pomaga stworzyć dobrze przepuszczalną i napowietrzoną mieszankę podłoża. Jest również stosowany jako warstwa drenażowa w doniczkach. Jednak większość ekspertów już go nie używa, trzymając się głównie mieszanki Akadamy, Pumeksu i lawy wulkanicznej.

 

 

Polecane mieszanki podłoża do Bonsai

Różne gatunki drzew wymagają różnych mieszanek podłoża (aby znaleźć optymalną mieszankę dla danego drzewka przeczytaj nasz przewodnik po gatunkach roślin). Możemy jednak opisać dwie główne mieszanki: jedną dla drzew liściastych i jedną dla drzew iglastych. Obydwie mieszanki składają się z: Akadamy (składnik utrzymujący wodę), Pumeksu (tworzący strukturę podłoża) i Lawy wulkanicznej (zapewnia odpowiednie napowietrzenie i drenaż podłoża).

Pamiętaj, że obie mieszanki mogą i powinny być dostosowane do warunków lokalnych. Jeśli nie masz czasu doglądać swoich drzew dwa razy dziennie, dodaj więcej Akadamy (lub ziemi kompostowej) do mieszanki, aby zwiększyć jej retencję wodną. Jeśli mieszkasz w wilgotnym klimacie, dodaj więcej Lawy wulkanicznej (lub żwiru) w celu polepszenia drenażu swojej mieszanki.

 

Mieszanka podłoża dla drzew liściastych

50% Akadama

25% Pumeks

25% Lawa wulkaniczna

Mieszanka podłoża dla drzew iglastych

33% Akadama

33% Pumeks

33% Lawa wulkaniczna